Wat zijn de voordelen van warmtekrachtkoppeling (WKK)?

Bedrijven en verenigingen van eigenaren kiezen regelmatig voor warmtekrachtkoppeling (wkk). Bij deze vorm van energieopwekking kunnen warmte en elektriciteit gelijktijdig worden opgewekt door een motor, gedreven op één brandstof. Wat is warmtekrachtkoppeling nu precies en van welke voordelen kan men spreken?

Energie

De techniek wordt in de meeste gevallen gebruikt voor grote gebouwen met een grote behoefte aan warmte. De motor, die de energie opwekt, kan draaiende worden gehouden door bijvoorbeeld aardgas, maar ook door hernieuwbare brandstoffen als biogas of -massa. De motor zet de beweging van een alternator in gang en hierdoor wordt elektriciteit opgewekt. Bij deze beweging ontstaat ook warmte en met een warmtewisselaar wordt deze warmte opgevangen en kan het worden ingezet voor verwarming of voor warm water. Daarnaast wordt er ook nog warmte gewonnen uit de verbrandingsgassen.

De voordelen van warmtekrachtkoppeling

Het inzetten van warmtekrachtkoppeling kent een aantal voordelen. Zo verbruiken de gebouwen aanzienlijk minder brandstof dan wanneer ze warmte en elektriciteit uitsluitend gescheiden opwekken. Het is mogelijk om zo’n 20% van de brandstof te besparen. Dat kan, mits goed uitgevoerd, in sommige gevallen zorgen voor een daling van tien procent van de energiekosten. Daarnaast zorgt wkk onder de streep ook voor een lagere CO2-uitstoot én voor een daling in de uitstoot van andere stoffen, zoals roet en NOx, die schadelijk zijn voor het milieu. 

Energiebespaarlening

Wanneer u, of uw vereniging van eigenaren, overweegt om gebruik te maken van warmtekrachtkoppeling, maakt u aanspraak op een Energiebespaarlening. Omdat de aanvangskosten relatief hoog liggen en de aanleg erg ingrijpend is, kan deze lening zeker van pas komen. De installatie kost namelijk al snel zo’n vierduizend euro per appartement op basis van 45 woningen. Het gebruik van deze techniek heef pas echt zin als de warmte én elektriciteit ook daadwerkelijk worden gebruikt.

Warmtekrachtkoppeling voor thuis

Het is ook mogelijk om als huishouden gebruik te maken van warmtekrachtkoppeling. Dit noemt men een micro-wkk. Om echt rendabel te zijn voor woningen moet de micro-wkk echter nog een flinke ontwikkeling doormaken. Maar, als die ontwikkeling zich gestaag doorzet kan het zo zijn dat de installatie in de toekomst een rendabele optie is voor woningen met een grote warmtevraag.